พระคุณแม่

“ฟ้าสางทางสุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ”
พ่อ-แม่
รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหว
เมื่อได้ยินคำว่า
“พ่อ”หรือ “แม่”
ที่อ้อแอ้ออกมา
เป็นครั้งแรก
จากปากของลูก
จากท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
Posted by Picasa พระพุทธศาสนา
ได้กล่าวถึงความเป็นแม่ที่สำคัญๆไว้สองประการคือ “มารดาเป็นพรหมของบุตร”นั้นหนึ่ง”มารดาเป็นมิตรในเรือนตน” นั้นอีกหนึ่งท่านผู้รู้ได้เขียนถึงความจริงทั้งสองส่วนนี้ส่งเสริมรับรองคุณธรรมนี้ไว้ว่า แม่….เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้น แม่….ทุกคนอุดมพรหมวิหาร แม่….มีเมตตากรุณามุทิตาการ แม่….มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์ แม่….เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่….หวังบุตรธิดาอย่าขื่นขม แม่….กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม แม่….จึงสมภาษิตมิตรในเรือน ************** แม้คำสอนขั้นโลกุตตระธรรม จะบ่งบอกสัจจะข้อหนึ่งว่า”ความเกิดเป็นทุกข์”รวมถึงทุกข์ของผู้ให้กำเนิดผนวกเข้าไปด้วยว่า”เกิดมาก ทุกข์มาก เกิดน้อย ทุกข์ทุกข์น้อย ไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องทุกข์เพราะการเกิดเลยก็ตาม ก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นแม่ลดน้อยลง จะเป็นแม่โดยไม่ได้เจตนา หรือตั้งเจตนาก็ตามแม่เหล่านั้นก็ยังส่งเสียงพร่ำรำพันให้ได้ยินตลอดมาถึงความทุกข์นานาชนิด..เริ่มตั้งแต่ เมื่อลูกเกิด กายแม่เจ็บ เหมือนเหน็บศรเมื่อลูกมรณ์ แม่เจ็บใจ เหมือนใครหยามตอนลูกอยู่ แม่ช่วยชู ให้เด่นงามเห็นลูกทราม แม่ห่วงนัก คอยตักเตือน หากลูกทุกข์ แม่พลอยทุกข์ ไปกับเจ้าลูกหายเศร้า แม่สุขใจ ใครจะเหมือนแม่กับลูก ผูกพันจิต มิตรในเรือนเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งแม่ มิตรแท้เอย ******************* *** พ่อแม่ดี มีคุณ กับลูกมาก สู้ลำบาก หาเลี้ยง จนโตใหญ่ ยอมอดอยาก เพื่อลูก อยู่ร่ำไป จะหาใคร เหมือนพ่อแม่ นั้นไม่มี*** เปรียบพ่อแม่ เช่นโคมทอง ของชีวิต ช่วยชี้ทิศ ช่วยนำทาง ช่วยสร้างสรรค์ ให้ความรัก ให้ความรู้ ชูชีวัน ลูกจงหมั่น กตัญญู รู้แทนคุณ (เพื่อชีวิต จิตสำนึกที่ดีงามที่มีต่อกัน พ่อแม่ลูก)
*************************************
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s