การให้ทาน

สัปปุริสทาน๕พร้อมทั้งอานิสงส์
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สัปปุริสทานการให้ของคนดี ๕อย่างเหล่านี้คือ”
๑.ให้ทานด้วยความศรัทธา (ความเชื่ออย่างมีเหตุ)
๒.ให้ทานด้วยความเคารพ
๓.ให้ทานตามกาลตามเวลา
๔.ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์
๕.ให้ทานไม่กระทบตนกระทบผู้อื่น
๑.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ..บุคคลให้ทานด้วยความเชื่อแล้ว..ในที่สุดที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่ง
๒.บุคคลให้ทานด้วยความเคารพแล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขามีบุตรภรรยา ทาส คนรับใช้หรือกรรมกรก็ตาม บุคคลเหล่านั้นย่อมสนใจฟังย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตรับรู้(คำสั่ง)
๓.บุคลให้ทานตามกาลตามเวลาในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคะมากและความต้องการทั้งหลายของเขาที่เกิดขึ้นตามกาลย่อมบริบูรณื
๔.บุคคลให้ทานมีจิตอนุเคราะห์แล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคะมาก และจิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคในกามคุณ ๕ อันโอฬาร
๕.บุคคลให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นแล้ว ในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และความล่มจมแห่งโภคะของเขาย่อมไม่มาจากที่ไหนๆ คือ..จากไฟ จากน้ำ จากพระราชา จากโจร หรือทายาท(ผู้รับมรดก)ซึ่งไม่เป็นที่รัก
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล สัปปุริสทาน ๕อย่าง”
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ข้อ ๑๙๒
Posted by Picasa
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s