@..วิบากกรรมของการผิดศีล ๕..@

Posted by Picasa “ศีล” คือข้อปฏิบัติให้ละเว้นจากความชั่ว ทั้ง กาย-วาจา-ใจ โดยระมัดระวัง ไม่ทำให้ผิด ศีล เพราะถ้าทำผิดศีล “ศีลขาด” นั่นหมายความว่าย่อมต้องมีผล (วิบาก)บาป
คอยเป็นเจ้าหนี้ติดตามทวงหนี้คืนจากผู้นั้น จนกว่าจะใช้หนี้กรรมคืนได้หมด นั่นแหละจึงจะพ้น
ส่วนผู้ที่ถือศีลได้ดี รักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ ย่อมเกิดผล (วิบาก) บุญ คอยติดตามตอบสนอง ให้ได้รับความสุข ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก็ตาม การถือศีลของชาวพุทธนั้น ขั้นต่ำ ก็คือถือศีล๕ จึงต้องศึกษาเรียนรู้ ศีล ๕มีอะไร บ้าง? และหากล่วงละเมิดไปกระทำผิดศีลเหล่านี้แล้ว จะได้รับผลบาปมากระทำคืนอะไรกับเราบ้าง ?
พระพุทธเจ้า ได้ตรัสถึงการถือศีล ๕ ว่าเป็นเหมือนกับการกระทำ “มหาทาน”เลยทีเดียว นั่นก็คือหากถือศีล ๕ ได้ดี ย่อมเป็นมหาบุญกุศลยิ่งใหญ่ และในทางตรงกันข้าม หากละเมิดศีล ๕ ก็จะกลายเป็นบาปมหาศาลแก่ผู้กระทำนั้น
ทรงแสดงธรรมไว้ใน “ปุญญาภิสันทสุตร”กับ”สัพพลหุสสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ที่๒๓ ข้อที่ ๑๒๙ ,๑๓๐ มีดังนี้
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทาน๕ประการนี้(ศีล๕)เป็นมหาทาน อันบัณฑิตผู้ฉลาดในธรรม พึงรู้ว่าเป็นเลิศ มีมานาน เป็นเชื้อสายแห่งพระอาริยะ เป็นของเก่าไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตและสมณพราหมณ์ไม่รังเกียจ จะไม่รังเกียจ
ทาน ๕ ประการนี้เป็นไฉน
๑.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปาณาติบาต คืองดเว้นขาดจากการฆ่าทำลายชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย อาริยะสาวกผู้งดเว้นได้นั้น ย่อมชื่อว่าให้ความปลอดภัย ความไม่มีเวรกัน ความไม่เบียดเบียนกันแก่สัตว์โลก อันหาประมาณมิได้
ครั้นให้ความปลอดภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์โลกอันหาประมาณมิได้แล้ว ย่อมเป็นผู้ได้รับความปลอดภัย ความไม่มีเวร ความไม่ถูกเบียดเบียนอันหาประมาณมิได้ด้วย แต่ผู้ที่ไม่งดเว้น กระทำปาณาติบาตอยู่ เสพแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมทำให้ผู้นั้น เป็นไปในนรก (เร่าร้อนใจ) ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน(มืดมัวโง่เขลา) ในเปรตวิสัย(ละโมภหิวกระหาย)
วิบากบาปแห่งการฆ่า มนุษย์และสัตว์นี้ อย่างเบาที่สุดแก่ผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก ก็คือทำให้เป็นผู้มีอายุสั้น (ติดตามต่อในโอกาสต่อไปยังไม่จบ สาธุ )
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s