@..อบรมศีลธรรมแก่เยาวชน..@(อ.สัทธัมโม)

Posted by Picasa พระภิกษุ ผู้ปฏิบัติ ตัดกิเลส
ผู้ครองเพศ พรหมจรรย์ ไม่หวั่นไหว
เป็นเนื้อนา บุญยิ่งกว่า นาบุญใด
ผลบุญใหญ่ ไพศาล สุขสมบูรณ์
ญาติโยมเรา ควรรู้ อุปัฏฐาก
พระภิกษุ ให้มาก อย่าหน่ายหนี
เมื่อท่านเป็น พระภิกษุ ที่ปฏิบัติดี
ศาสนา ของเรานี้ จักรุ่งเรือง @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้
“ภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่น ย่อมประกอบขวนขวายกิจในพุทธศาสนา
ภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างไสว เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆ ฉะนั้น..
ที่มา-พระไตรปิฎก(ไทย)เล่มที่๒๕ ข้อที่ ๑๔๖-๑๕๒
*********
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s