บิณฑบาตโปรดสัตว์กิจวัตรของพระภิกษุ

Posted by Picasa
๑.อภิชฌาวิสมโลภะ (คิดเพ่งเล็งอยากได้,ละโมบ)
๒.พยาบาท (ปองร้ายเขา)
๓ .โกธะ (ความโกรธ)
๔.อุปนาหะ (ความผูกโกรธ)

๕.มักขะ (ลบหลู่คุณท่าน)
๖.ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่า)
๗.อิสสา (ริษยา)
๘.มัจฉริยะ (ตระหนี่)

๙.มายา (มารยา)
๑๐.สาเฐยยะ (โอ้อวด)
๑๑.ถัมภะ (หัวดื้อ)
๑๒.สารัมภะ (แข่งดี)

๑๓.มานะ (ถือตัว)
๑๔.อติมานะ (ดูหมิ่นท่าน)
๑๕.มทะ (ความมัวเมา)
๑๖.ปมาทะ (ประมาทเลินเล่อ)

(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ ข้อ๙๓ )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s