@..เจริญ-ศีล-สมาธิ-ปัญญา…@

Posted by Picasa พระพุทธเจ้า คือ..ร่มเงา..พระพุทธศาสนาทรงสละ สมบัติ กษัตราแสวงหา สัจจธรรม เอกอำพล องค์ความรู้ แสวงหา บรรดาศักดิ์มิใช่หลัก ความรู้ สู่มรรค-ผลตถาคต ปล่อยวาง ว่างวังวนบำเพ็ญตน จนพบ พระนิพพาน
ดูก่อนภิกษุ…ทั้งหลาย ยศศักดิ์ รักโลภร้าย ดุจไฟผลาญผู้สะสม ส่งเสริม เพิ่มภัยมารผู้ให้ธรรม เป็นทาน จึงอำไพ
ดูก่อน..ภิกษุทั้งหลาย เกิด เเก่ เจ็บ ตาย มีทุก ยุคสมัย ชีพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ อยู่ร่ำไปสุขอื่นใด ไม่สู้ รู้รสธรรม** ********************************* @* ******************************@. ดูก่อน..ภิกษุทั้งหลาย ผู้มุ่งหมาย เปลื้องทุกข์ ทุกเช้าค่ำ
จะได้เห็น มรรคผล ตัดต้นกรรม
ผู้ขายบุญ เหลิงธรรม จะต่ำตนดูก่อน ..ภิกษุทั้งหลาย งานสืบสาย “อาริยสัจจ์” พิพัฒน์ผล ทุกคำตรัส พระพุทธองค์ เปี่ยมมงคล ชนะกิเลส ชนะตน ตลอดกาล
(อนุโมทนากับโยม สมเจตน์ สายแก้ว..อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีที่แบ่งปันบทกวีวิถีธรรมมาให้เพื่อการเผยแพร่ขอบุญกุศลที่เกิดจาก กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เป็นกุศลของโยมให้ได้ประสบกับมิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงเทอญ..สาธุ)
ขอความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนจงมีแด่มวลมนุษยชาติ..เจริญธรรมสำนึกดีทุกๆชีวิต *********
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s