องค์ดาไลลามะประกาศความเป็นพระพุทธศาสา

สหรัฐอเมริกา:
องค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณของทิเบต กล่าว่า การดำรงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรม ของตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ถูกต้องนักที่
จะปิดประตูจากโลกภายนอก พร้อมกับบอกว่าจะ
พยายามผสมผสานคุณค่าของประเพณีดั้งเดิม และการศึกษาสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ในศตวรรษ ที่ ๒๑
ทั้งนี้องค์ดาไลลามะ ได้สอนหลักอาริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐ ให้แก่ผู้สนใจในเมือง นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ราว๖,๐๐๐คน ว่าไม่มี ผู้ใดจะหนีพ้นไปจากความเสื่อมของสังขาร แต่ ยังมีหนทางมากมายในการฝึกฝนจิตใจเพื่อบรร ลุเป้าหมายในการรู้ ตื่นและเบิกบาน การเชิญครู
บาอาจารย์ ผู้สอนศาสนามาให้พรแค่นั้นไม่อาจช่วยได้ แต่การเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนเองนั้นจะช่วยได้อย่าง แท้จริง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s