@_@.พ่อแม่ผู้มีพระคุณล้นเหลือ..@_@

“เพื่อชีวิตจิตสำนึกที่ดีงาม@….พ่อแม่ดี….@ พ่อแม่ดี มีคุณ กับลูกมากสู้ลำบาก หาเลี้ยง จนโตใหญ่ยอมลำบาก เพื่อลูก อยู่ร่ำไป จะหาใคร เหมือนพ่อ-แม่ นั้นไม่มี พ่อ-แม่ดีมีใจอนุเคราะห์ลูกด้วยสถาน๕คือ๑.ห้ามมิให้ลูกทำชั่ว(ลูกจึงได้ปลอดภัยพ้นชั่วความเสียหายอันตรายต่างๆ) ๒.ให้ลูกตั้งอยู่ในความดี(ลูกจึงได้ดิบได้ดีได้นิสัยประพฤติมารยาทดีงาม)
๓.ให้ลูกศึกษาศิลปวิทยา(ลูกจึงมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถ มีหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศ มีฝีมือมีความเก่งเลี้ยงชีวิตพาตัวรอดเป็นที่พึ่งตนและคนอื่นได้) ๔.หาที่คู่ครองที่สมควรให้ลูก(ลูกจึงได้คู่รักคนดีเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักเป็นฐานพาครอบครัวเป็นสุขเจริญ)
๕.มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกในโอกาสอันควร(ลูกจึงมีกินมีใช้แสนสะดวกสบายเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงเจริญเพราะเงิน เพราะทรัพย์ เพราะมรดกของพ่อแม่แท้ๆ…คำว่า…แม่…ในทัศนะของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นดาบสชื่อ”โสณบัณฑิต”ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปไว้ว่า” โทหะฬินี”แปลว่ามีใจสอง คือ เมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้อง ย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์”สุหะทา”แปลว่า มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยูกับลูก ดีใจว่าจะได้ลูก”ชะนะยันตี”แปลว่าผู้ยังลูกให้เกิด
“ชเนตตี”แปลว่าผู้ให้กำเนิดลูก ซึ่งเรานิยมเรียกว่า”ชนนี”คือแม่บังเกิดเกล้า
“โตเสนตี”แปลว่าผู้ปลอบโยน คือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องก็ให้ดื่มนม ร้องเพลงกล่อมลูกให้ลูกนอนระหว่างถัน กกกอดลูกให้ได้รับความอบอุ่น
“โปเสนตี”แปลว่า ผู้เลี้ยงดูคอยดุแลด้วยใจห่วงคอยรับขัวญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่า”โอ้ลมจะโกรก แดดจะส่อง มดจะไต่ไรจะตอม”(จากพระไตรปิฎกเล่ม๓๒ชาดกขุททกนิกาย หน้า …๕๗.)
************* สมญานามของ..พ่อ-แม่..พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้เป็นพ่อแม่ไว้ว่า..พรัหมาติ มาตาปิตะโร ปุพพาจริยาติ วุจจะเร อาหุเนยยา จะปุตตานังปะชายะ อนุกัมปะกา”
๑.พ่อแม่เป็นพระพรหมของบุตร(มีพรหมวิหารธรรม๔คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
๒.พ่อแม่เป็นครู-อาจารย์คนแรกของบุตร สั่งสอนอบรมกิริยามารยาทก่อนคนอื่น
๓.พ่อแม่เป็นบุคคลเพื่อควรแก่วัตถุที่ลูกนำไปบูชา (เป็นพระอรหันต์ของลูก) ๔.พ่อแม่เป็นผู้อนุเคราะห์บุตร เลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่สามารถเลี้ยงตนเองได้
บางแห่งพระพุทธเจ้ายกย่องว่า
-พ่อแม่เป็นเทวดาของบุตร – พ่อแม่เป็นบุพพการีของบุตร -(พ่อ)แม่เป็นมิตรในเรือนตน ( มาตา มิตตัง สะเก ฆะเร ) มารดาเป็นมิตรในเรือนตน *********** . คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา . คุณบิดาดุจ-อากาศกว้าง . คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ . คุณพระอาจารย์ อ้างอาจสู้สาคร. ************ **** หยาดเหงื่อเพื่อลูก**** พ่ออาบเหงื่อต่างน้ำทำงานหนัก แม่ที่รักของเราก็เฝ้าห่วง ส่งลูกเรียนให้เทียมเท่าเขาทั้งปวง มิเคยทวงบุญคุณให้ขุ่นใจ ขอเพียงลูกรักตระหนักมั่น
เพียรบากบั่นเรียน(วิชชา)อย่าเฉไฉ
เรื่องเที่ยวเตร่เฮฮาอย่าใส่ใจ จงจำไว้..ลูก..ตอนนี้ หน้าที่เรียน
@… ขอความสุขอันยิ่งใหญ่และยั่งยืนจงมีแด่ ..
มวลมนุษยชาติ พุทโธ ธัมโม สังโฆ …@
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s