BODY&MIND: ศีลธรรมนำชีวิต

BODY&MIND: ศีลธรรมนำชีวิต

“เพื่อชีวิตจิตสำนึกที่ดีงาม”

ดิน น้ำ ลม ไฟ ใครสรรสร้าง
ธรรมชาติจัดวางอย่างยิ่งใหญ่
ขุนเขาสายน้ำตำนานไพร
สรรพสิ่งมีแต่ให้ไม่เรียกร้อง
เพียงมนุษย์สำนึกในคุณค่า
ไม่กอบโกยไล่ล่าเป็นเจ้าของ
ธรณีไม่ให้ใครครอบครอง
คนสิต้องทดแทนคุณแผ่นดิน

อิสราผู้ประพันธ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s