ความไม่ประมาทในชีวิต

    ยิ้มแฉ่งกำลังใช้ความคิด เตรียมไว้น่าจะดีกว่าไม่ได้เตรียม ยิ้ม กำลังใช้ความคิดpagecx.jpg
        นับ วันการทำมาหากินจะยากลำบากขึ้นทุกวัน คนทำงานมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ทั้งหลาย นอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน วิธีคิดให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังต้องรู้จักจัดการกับความเครียดที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นพอๆ กับโลกเราที่ร้อนขึ้นทุกวัน คนทำงานในยุคปัจจุบันทำไปสะสมความเครียดไปด้วย หลายคนเกษียณไปพร้อมกับโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ตั้งหน้าตั้งตาสะสมตลอดชีวิตการทำงาน
คง ไม่ง่ายนักสำหรับการจัดการกับความเครียดแต่เราก็ต้องพยายาม เพื่อให้มีชีวิตหลังเกษียณที่เพียบพร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพการเงินที่ แข็งแรง
จาก ข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับมุมมองในชีวิตของคนในประเทศแถบเอเชียและคนไทย พบว่าคนไทยค่อนข้างพึงพอใจในการใช้ชีวิตปัจจุบัน จึงไม่ได้คำนึงถึงการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม 67% ของคนไทยที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงยังไม่ได้เริ่มวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างจริงจัง
จากผลสำรวจพบว่าคนไทยจะเริ่มตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตหลังเกษียณเมื่ออายุ 44 ปี ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ 39 ปี ถึงแม้จะเป็นเพียงผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงที่เราพบกันหรือลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองหรือคนใกล้ ชิดเราก็จะพบว่าเพื่อนเรา ญาติเรา หรือแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ จะนึกถึงหรือเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังเกษียณก็ต่อเมื่อเข้าหลักสี่
นี่แหละคือส่วนหนึ่งของต้นเหตุแห่งความเครียดในการทำงาน เข้าหลักสี่แล้วยังเก็บเงินได้ไม่พอสำหรับกินข้าวให้ครบ 3 มื้อหลังเกษียณเลย (2,190,000 บาท) และคนเราพอเริ่มเข้าหลักสี่กำลังวังชาก็เริ่มถดถอย โรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มเข้ามาเยี่ยมเยียน ถึงตอนนั้นหน้าที่การงานก็เริ่มไม่มั่นคงส่งผลถึงการเงินด้วย
บาง คนอาจนึกค้านอยู่ในใจว่าไม่จริง มีหลายคนทำได้ ใช่ถูกต้องไม่เถียง แต่ผลที่ออกมา คือ เราเกษียณไปพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บเพราะตรากตรำทำงานหนักตั้งหน้าตั้งตาสะสม แต่ความเครียด สังคมไทยเราเป็นสังคมพึ่งพากันซึ่งมีข้อดี คือ เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ข้อ เสีย คือ ทำให้เราไม่ค่อยคิดที่จะพึ่งพาตน ไม่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต เพราะคิดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว เจ็บป่วย หรือแก่เฒ่าลูกหลานจะดูแล ทำให้ประมาทในการใช้ชีวิต ขาดการวางแผนทางด้านการเงิน สุดท้ายลำบากตอนแก่
แน่ นอนการเตรียมไว้ก่อนย่อมดีกว่าไม่ได้เตรียม ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิดหันมาเตรียมความพร้อมใน การใช้ชีวิตเพื่อให้การใช้ชีวิตทุกช่วงจังหวะเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เน้นการพึ่งพาตนเองกินอยู่อย่างพอเพียง เช่น การรู้จักเก็บออม ระมัดระวังการใช้จ่าย ดูแลสุขภาพ รู้จักบริหารจัดการด้านการเงิน หาหลักประกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
นอกจากนั้นก็ควรปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้รู้จักเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมด้วย
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ยิ้มแฉ่งยิ้มหัวใจสีแดง
ลดความรุนแรงในความคิด ชีวิตและสังคมเป็นสุข
ขอบคุณที่อ่าน ถ้าชอบก็ส่งต่อ ไม่ชอบก็ delete
หากเห็นประโยชน์โปรดส่งต่อให้คนที่คุณปราถนาดี
อิสระเลือกชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยตัวคุณเอง
อนุโมทนาสาธุกับข้อมูลดีๆ
PageBGImage.jpgsunset001.jpg
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s