ดูดวง-ทำนาย-เวลาเกิด

                                                                                                                                                                                      วิกฤต ๑ใน ๓ ของชีวิต                                                                                                                                         อายุ ๒๕  หมายความว่าอย่างไร
ถ้าอายุคนเรา เฉลี่ย ๖๐ ปี
๒๕ ปีก็แค่ ๑ ใน ๓ ของชีวิตเท่านั้น
อายุ ๒๕ หมายความว่าคุณอยู่ในวัยทำงาน
ร้อนแรงด้วยเพลิงแห่งหนุ่มสาว
อยู่ในกระบวนการ-สร้างรากฐาน-ของชีวิตให้มั่นคง
เขาไม่อยากไปงานเลี้ยงรุ่นอีกแล้ว
เพราะมันทำให้เขาอยากจะสำรอก-รากฐาน-นั้นออกมา
อายุ ๒๕ ไม่เคยมีความหมายอะไรต่อเขามาก่อน
นอกจากปีหนึ่งในวัยหนุ่ม
ของเด็กหนุ่มที่ยังรู้อะไรน้อยเหลือเกิน
มีที่ทางอีกมากที่รอการไปถึง
มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ
 
เขานั่งเป็นเบื้อใบ้อยู่ในวงสนทนนา
เมื่อเพื่อนๆลงมือพูดกันถึงเรื่อง-อนาคต-
เรียนต่อ เก็บเงินซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน
เงินเก็บธนาคาร
และข้าวของประดับหรูหรา
โลกอีกใบที่เขาไม่เคยคิดถึงเดินทางมาอยู่ตรงหน้า
มันก็แปลก…เพราะเขาไม่เคยคิดว่าเขาขาด
จนกระทั่งวันนี้
เรื่องจริงก็คือ  ไม่มีใครอยากเป็นหมาในวงสนทนา
เมื่อการเล่าเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้นในดินแดนแปลกถิ่น
ไม่ช่วยอะไร
สู้การพูดถึงเรื่อง
ฟังก์ชั่นการทำงานของโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดก็ไม่ได้
ในวงสนทนาความยาว ๓๕ นาที
เขาใช้เวลา ๒๘ นาที เพื่อรู้สึกต่ำต้อย
และคิดว่า แย่จริงๆที่เราเป็นอย่างนี้
แย่จริงๆที่เราเอาแต่ชื่นชมความสงบเงียบเรียบง่าย
แย่จริงที่เราปฏิเสธเทคโนโลยี
แย่จริงที่เรา……..จน…..
เขาเคยคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้อง
แต่ในสถานการณ์แบบนั้น
ทำไมเขาไม่ภาคภูมิใจเล่า ทำไมเขารู้สึกแย่เล่า
………………………………………………


ที่แท้มันเป็นแบบนี้เอง
เขาเคยชิงชังเพื่อนๆ ที่ละทิ้งอุดมการณ์
กลับเข้าสู่ชีวิตสำเร็จรูป
เดินหน้าไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้
เพื่อจะได้รับการยอมรับ
เพื่อนจะได้เป็นคนดี คนเก่ง
การได้รับความยอมรับนี่มันสำคัญจริงๆ
สำคัญกว่าความสุขของเราเองเสียอีก
ไม่มีใครอยากเป็นหมาในวงสนทนา
มันไม่ใช่เหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนในหนังหรอก
ที่จะเปลี่ยนแปลงคน
หากแต่ความคิดหลักของเรา
จะถูกแปรเปลี่ยนด้วยเหตุการณ์เล็กๆ เหล่านี้
ที่ร้อยเรียงต่อเนื่องกันไป
ว่ากันว่าเราต้องปรับตัว
แต่บางทีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เราก็มาไกลกว่าที่จะกลับไปเป็นลูกหมาคนเดิม
ที่มีความสุขเสียแล้ว
ใช้ชีวิตเหมือนของแถม
ล่อตาให้อยากได้แต่ไร้ประโยชน์
………………………………………


นึกสงสัยว่าเขาต้องทำอะไรต่อ
จะต้องทำอย่างไรเพื่อจะให้จำนวนเงินมากขึ้น
มีของประดับหรูหรามากขึ้น
ที่จริงมันก็คือให้คนอื่นยอมรับมากขึ้น
ทั้งที่เขาควรจะคิดว่าเขาจะสงบใจอย่างไร
เพื่อจะผ่านเรื่องเหล่านี้ไป
ค่ำคืนมืดดำทำลายสิ่งต่างๆที่เขาสั่งสมไว้
ด้วยความโกรธและความแปลกแยก
เขาตื่นขึ้นและหลับไปด้วยความรู้สึกนั้นซ้ำไปซ้ำมา
แล้วเมื่อเวลาล่วงเลย
ความโกรธเกรี้ยวซีดจางลง
และอายุ ๒๕ กำลังผ่านหน้าเขาไป อายุ ๒๕  หมายความว่าอย่างไร
ถ้าอายุคนเรา เฉลี่ย ๖๐ ปี 
๒๕ ปีก็แค่ ๑ ใน ๓ ของชีวิตเท่านั้น
อายุ ๒๕ หมายความว่าคุณอยู่ในวัยทำงาน
ร้อนแรงด้วยเพลิงแห่งหนุ่มสาว
อยู่ในกระบวนการ-สร้างรากฐาน-ของชีวิตให้มั่นคง
เขาไม่อยากไปงานเลี้ยงรุ่นอีกแล้ว
เพราะมันทำให้เขาอยากจะสำรอก-รากฐาน-นั้นออกมา
อายุ ๒๕ ไม่เคยมีความหมายอะไรต่อเขามาก่อน
นอกจากปีหนึ่งในวัยหนุ่ม
ของเด็กหนุ่มที่ยังรู้อะไรน้อยเหลือเกิน
มีที่ทางอีกมากที่รอการไปถึง
มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ
 
เขานั่งเป็นเบื้อใบ้อยู่ในวงสนทนนา
เมื่อเพื่อนๆลงมือพูดกันถึงเรื่อง-อนาคต-
เรียนต่อ เก็บเงินซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน
เงินเก็บธนาคาร
และข้าวของประดับหรูหรา
โลกอีกใบที่เขาไม่เคยคิดถึงเดินทางมาอยู่ตรงหน้า
มันก็แปลก…เพราะเขาไม่เคยคิดว่าเขาขาด
จนกระทั่งวันนี้
เรื่องจริงก็คือ  ไม่มีใครอยากเป็นหมาในวงสนทนา
เมื่อการเล่าเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้นในดินแดนแปลกถิ่น
ไม่ช่วยอะไร
สู้การพูดถึงเรื่อง
ฟังก์ชั่นการทำงานของโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดก็ไม่ได้
ในวงสนทนาความยาว ๓๕ นาที
เขาใช้เวลา ๒๘ นาที เพื่อรู้สึกต่ำต้อย
และคิดว่า แย่จริงๆที่เราเป็นอย่างนี้
แย่จริงๆที่เราเอาแต่ชื่นชมความสงบเงียบเรียบง่าย
แย่จริงที่เราปฏิเสธเทคโนโลยี
แย่จริงที่เรา……..จน…..
เขาเคยคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้อง
แต่ในสถานการณ์แบบนั้น
ทำไมเขาไม่ภาคภูมิใจเล่า ทำไมเขารู้สึกแย่เล่า
………………………………………………


ที่แท้มันเป็นแบบนี้เอง
เขาเคยชิงชังเพื่อนๆ ที่ละทิ้งอุดมการณ์
กลับเข้าสู่ชีวิตสำเร็จรูป
เดินหน้าไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้
เพื่อจะได้รับการยอมรับ
เพื่อนจะได้เป็นคนดี คนเก่ง
การได้รับความยอมรับนี่มันสำคัญจริงๆ
สำคัญกว่าความสุขของเราเองเสียอีก
ไม่มีใครอยากเป็นหมาในวงสนทนา
มันไม่ใช่เหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนในหนังหรอก
ที่จะเปลี่ยนแปลงคน
หากแต่ความคิดหลักของเรา
จะถูกแปรเปลี่ยนด้วยเหตุการณ์เล็กๆ เหล่านี้
ที่ร้อยเรียงต่อเนื่องกันไป
ว่ากันว่าเราต้องปรับตัว
แต่บางทีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เราก็มาไกลกว่าที่จะกลับไปเป็นลูกหมาคนเดิม
ที่มีความสุขเสียแล้ว
ใช้ชีวิตเหมือนของแถม
ล่อตาให้อยากได้แต่ไร้ประโยชน์
………………………………………


นึกสงสัยว่าเขาต้องทำอะไรต่อ
จะต้องทำอย่างไรเพื่อจะให้จำนวนเงินมากขึ้น
มีของประดับหรูหรามากขึ้น
ที่จริงมันก็คือให้คนอื่นยอมรับมากขึ้น
ทั้งที่เขาควรจะคิดว่าเขาจะสงบใจอย่างไร
เพื่อจะผ่านเรื่องเหล่านี้ไป
ค่ำคืนมืดดำทำลายสิ่งต่างๆที่เขาสั่งสมไว้
ด้วยความโกรธและความแปลกแยก
เขาตื่นขึ้นและหลับไปด้วยความรู้สึกนั้นซ้ำไปซ้ำมา
แล้วเมื่อเวลาล่วงเลย
ความโกรธเกรี้ยวซีดจางลง
และอายุ ๒๕ กำลังผ่านหน้าเขาไป
เขาก็ค้นพบว่า
เราอาจต้องใช้พลังงานมากมาย
เพื่อนจะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข
แต่มันคงไม่ยากนัก
ไม่ต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ
ไม่ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆ
ความสุขไม่มีราคา
ถ้าใจแกว่งเสียแล้ว  แม้จะมีของเต็มบ้านก็เท่านั้น
………………………………………………….
เขาพบเพื่อนอีกครั้งในงานเลี้ยงรุ่นปีต่อมา
ละวางความโกรธแล้วเล่าถึงการรอนแรมครั้งล่าสุด
เพื่อที่จะพบว่าวิกฤต ๑ ใน ๓ ของชีวิตได้ผ่านไปแล้ว
 
*******************************
ฉันมอบบทความนี้ให้กับเพื่อนคนหนึ่ง
เพื่อนคนที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์คล้ายๆกับเรื่องนี้
ฉันถึงได้กลับไปค้นหนังสือเล่มหนึ่ง
เล่มหนึ่งที่ฉันตกลงรับความเป็นเจ้าของหนังสือ
เพราะบทความนี้…….
นึกไม่ถึงว่าเวลานั้น…..เวลาของเรื่องจริง
จะมาถึงในวันนี้
และตอนนี้ฉันก็คิดเหมือนคนเขียนนั่นแล… 


 
บทความนี้มาจาก 
หนังสือ เรื่อง  "มองโลกแง่เหงา"
ผู้แต่ง "เจ้าชายน้อย"
สำนักพิมพ์ อักษระบันเทิง
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๖


สว่างตา ด้วยแสงไฟ สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สรณะอื่น ไม่มี ชีวิตนี้เพื่อพระรัตนตรัย
ธรรมะสวัสดี กรุ๊ป
–~–~———~–~—-~————~——-~–~—-~


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s