นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา

 
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทรัพย์ ๗ ประการนี้
๗ ประการ เป็นไฉน คือ ทรัพย์คือ
ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปัญญา ๑
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นไฉน
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศรัทธา  คือ
เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า  แม้เพราะเหตุนี้ ๆ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ
เป็นผู้ตื่นแล้ว  เป็นผู้จำแนกธรรม  นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัท
ธา.
pagecx.jpg
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s