ทรัพย์คือสุตะ.

นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ.
 
87329

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทรัพย์คือสุตะ  เป็นไฉน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ 

เป็นพหูสูต  ทรงสุตะ  สั่งสมสุตะ

เป็นผู้ได้สดับมามาก  ทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ.

ซึ่งธรรมทั้งหลาย  อันงามในเบื้องต้น

งามในท่ามกลางงามในที่สุด

ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ

บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง  นี้เรียกว่า  ทรัพย์คือสุตะ.


สว่างตา ด้วยแสงไฟ
 สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s