นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล

นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล

87329

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทรัพย์ ๗ ประการนี้

๗ ประการ เป็นไฉน คือ ทรัพย์คือ

ศรัทธา ๑  ศีล ๑  หิริ ๑  โอตตัปปะ ๑

สุตะ ๑  จาคะ ๑   ปัญญา ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทรัพย์คือศีลเป็นไฉน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์   ฯลฯ

จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย

อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล.สว่างตา ด้วยแสงไฟ
สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s