ศีลธรรมกับงานการเมือง

     ประเทศไทยในสภาวะที่ดูเหมือนกำลังสับสน ต่างฝ่ายต่างแสดงความรักชาติพยายามงัดเอากลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อหักล้างซึ่งกันและกัน โดยมีชาติ ประชาชนและพระเจ้าอยู่หัวเป็นเดิมพัน

      เมื่อธรรมะเอื้อมมือเข้ามาช่วยคลี่คลายสถาณการณ์ ก็ถูกต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลายๆคนพากันลืมไปหมดแล้วว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ วัฒนธรรมคู่บ้านคู่เมืองไม่มีการแยกวัดออกจากบ้าน ถ้าในการเมืองไม่มีศาสนาการเมืองนั้นก็ไม่มีศีลธรรม ถึงแม้เราจะได้นักการเมืองที่ประกาศตัวว่าเป็นมืออาชีพก็ตาม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญในทุกวงการและสิ่งเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากการมีศีลธรรมทั้งสิ้น  

                                       
      การประท้วงรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังไม่จบ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง นั่นคือการขุดรากถอนโคนการเมืองระบบทุนสามานย์ และพาเข้าสู่ระบบการเมืองใหม่ที่มีธรรมนำหน้า เป็นการเมืองใหม่ที่ไม่เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง
      ดอกหญ้าเป็นหนังสือที่ต้องการนำเสนอสัมมาทิฐิ คงไว้ซึ่งความถูกต้องและยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาของท่านผู้ก่อตั้งหนังสือ เราจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย ที่จะไม่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
     ขอภาวนาให้พระสยามเทวาธิราชทรงปกป้องรักษาประเทศไทยและคนไทยด้วย  

                    

     โอกาสนี้ ขอนำบทบัญญัติ ๑๐ ข้อ ของการเป็นนักการเมืองที่แท้จริงโดย ท่านสมณโพธิรักษ์มาให้อ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
         การเมืองใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยแท้ๆ

๑.งานการเมืองต้องมีคุณธรรมและเป็นกุศล
๒.นักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้
๓.นักการเมืองต้องสอนหรือเผยแพร่ประชาธิปไตยให้กับประชาชน(ไม่ใช่รู้จักแค่วิธีการเลือกตั้งเท่านั้นและประชาชนต้องขวนขวยเรียนรู้ประชาธิปไตยด้วย)
๔.นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตนเองได้แล้ว
๕.นักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อย สันโดษ
๖.นักการเมืองต้องไม่ทำงานการเมืองเป็นอาชีพหากิน
๗.งานการเมืองต้องเป็นงานอาสาเสียสละ
๘.นักการเมืองจะต้องไม่มีอคติ

๙.นักการเมือง คือผู้มีอิสระแท้จริง ไม่เป็นทาสโลกธรรม
๑๐.การเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่งานเพื่อตัวเรา ไม่ใช่เพื่อครอบครัว ไม่ใช่เพื่อหมู่พวก ไม่ใช่เพื่อพรรค แต่เป็นงานเพื่อบ้านเมือง เพื่อประชาชนทั้งมวล เพื่อผู้อื่นที่พ้นไปจากตัวเอง พ้นจากครอบครัว พ้นจากหมู่พวก พ้นแม้แต่พรรคของตน
   ขอทิ้งท้ายด้วยคำวิงวอนของ คุณหรั่ง ร็อคเคสตร้าที่ว่า
                "ประชาชนอย่าทิ้งประเทศชาติ"

                  

 

                                  

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s