“สิ่ง” สารัตถะแห่งชีวิต

“สิ่ง” สารัตถะแห่งชีวิ

 

 
 

 “สิ่ง” สิ่งนี้ ไม่มีชื่อบัญญัติสมมุติใดให้เรียกขาน
“สิ่ง” สิ่งนี้ ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟ ไม่มีลม ไม่มีดิน ไม่มีธาตุทั้งปวงในสิ่งนี้
“สิ่ง” สิ่งนี้คงสภาพเดิมตลอด ไม่มีผู้ใดสร้าง ไม่มีผู้ใดทำลาย สิ่งนี้
“สิ่ง” สิ่งนี้ มีทางเข้าปฏิบัติเข้าถึงได้ทุกทางโดยรอบ
สิ่งนี้ เป็นเวลาเดียวกันตลอด ห้วงที่ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีจุดสิ้นสุด
แม้กาลหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไม่มีที่สิ้นสุด “สิ่ง” สิ่งนี้ไม่ขึ้นกับสิ่งใด
“สิ่ง” สิ่งนี้  ไม่เนื่องด้วยกาละ เทศะบัญญัติ ไม่มีสมมุติบัญญัติใดจักเกาะเกี่ยว
เป็นเช่นนั้นเอง ไม่คลาดเคลื่อน ไม่สามารถเป็นอย่างอื่น
สิ่ง สิ่งนี้เป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งมวล
ไม่มีอัตตาตัวตนของตนใดจักข้องเกี่ยว

๒๕๓๙
 
 
หน้าหลักหนังสือนะคับ
ทุกท่านคลิกเข้าไปอ่านได้ครับผม
 
http://www.dhammachak.net/board/viewtopic.php?t=20
 
 
ชื่อหนังสือ : "สิ่ง" สารัตถะแห่งชีวิต
ผู้แต่ง : นันทาริยา
การพิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ ๑ , มกราคม ๒๕๔๙
ISBN : 974-938-764-3

"สิ่ง" สิ่งนี้ ไม่เป็นอื่น ตั้งแต่บุพกาลไม่มีจุดเริ่มต้น อนาคตไม่มีจุดปลาย

บุคคลใดประจักษ์แจ้ง "สิ่ง" สารัตถะแห่งชีวิต
ย่อมประจักษ์ว่าเป็นสิ่งเริ่มต้น และสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่ง
โดยสภาพ"สิ่ง"นั้น มีความเป็นอยู่เอง ไม่เป็นอื่น ชั่วนิรันดร ไม่มีภาวะที่เป็นจุดเริ่มและสิ้นสุด
ประจักษ์ว่า "สิ่ง" สิ่งนี้เป็นที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวล
ความได้เสวยผลปัจจุบันแห่งความดับไปของกองทุกข์ทั้งมวล
เป็นวาระที่ประเสริฐสุดทั้งมวลบนปฐพี

แต่หากเมื่อขณะกวาดไปโดยรอบ
ผู้คนทั้งหลายใกล้ชิดรอบข้างยังประสบทุกข์ที่แผดเผาดวงจิตอยู่
เพราะเหตุว่ายังไม่ประจักษ์แจ้ง "สิ่ง" สิ่งนี้
ยังไม่มีการสร้างสมอนุสัยจิตเพื่อ "สิ่ง" สิ่งนี้
และไม่มีเหตุสืบเนื่องสู่ทางอันเป็นกุศล เพื่อหนทางไปสู่ "สิ่ง" สิ่งนี้
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "หิตายะ สุขายะฯ"
"ในยามที่เรามีความสุข แต่ผู้คนรอบข้างเรายังมีความทุกข์
เราจักมีความสุขไปได้อย่างไร?
แต่หากเมื่อเราทำให้คนรอบข้างทั้งหลายมีความสุข
เมื่อนั้นเราย่อมยินดีมีความสุขไปด้วย"
เพราะฉะนั้น จึงเป็นที่มาทั้งปวงแห่งอรรถ พยัญชนะ
เพื่อเป็นปฏิปทาหนทางสู่ "สิ่ง" สารัตถะแห่งชีวิต

นันทาริยา

-สารบัญ-

ปกหน้า-หลังของหนังสือ คำอนุโมทนา คำนำ และสารบัญ
ภาคที่ ๑ ปฏิปทาหนทางดำเนินสู่ "สิ่ง" สารัตถะแห่งชีวิต
ภาคที่ ๒ การปฏิบัติสมาธิภาวนา สภาวธรรมภาคปฏิบัติ
ภาคที่ ๓ “สิ่ง” สารัตถะแห่งชีวิต
ภาคผนวก ความรู้พื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ปฏิบัติ

มีพบย่อมมีพราก

มีจากย่อมมีเจอ

ที่ไหนกันเล่าเออ

ที่ไม่ต้องเจอและไม่ต้องจาก

…ภุมริน…

อนุโมทนาสาธุกับคุณภุมรินที่ให้ข้อมูล

ภาพทะเลสาบสวยๆของเขื่อนรัชประภาจากกัลยาณมิตรที่ส่งเมลมาให้

ขอให้มีความสุข สงบใจใสพิสุทธิ์ทุกชีวิตเทอญ

เจริญในธรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s