ความงดงามกับความน่าเบื่อหน่าย

ความงดงามของชีวิต…

อยู่ที่การดำรงอยู่อย่างมีสติและเหตุผล

ความน่าเบื่อของเหตุผล…

อยู่ที่มักจะขัดแย้งกับอารมณ์และความรู้สึก

ความงดงามของความรัก…

อยู่ที่การรักเดียวใจเดียว

ความน่าเบื่อของการรักเดียวใจเดียว…

อยู่ที่ความซ้ำซากจำเจ

ความงดงามของความสมถะ …

อยู่ที่การเป็นอิสระจากการอยากได้ใคร่มีในสิ่งยั่วยุฟุ้งเฟ้อ

ความน่าเบื่อของการไม่ฟุ้งเฟ้อ…

อยู่ที่วิถีชีวิตธรรมดาอันเรียบง่าย

ความงดงามของความเป็นเพื่อน…

อยู่ที่การมีน้ำใจ
การแบ่งปัน

ความน่าเบื่อของการมีน้ำใจ การแบ่งปัน…

อยู่ที่การรู้สึกเสียเปรียบตลอดเวลา

ความงดงามของสังคม…

อยู่ที่ทุกคนเสมอภาคภายใต้กฏเกณฑ์เดียวกัน

ความน่าเบื่อของกฏเกณฑ์…

อยู่ที่คนบางคน
บางกลุ่มยังมีอภิสิทธิ์

ความงดงามของการสร้างสรรค์…

อยู่ที่การคิดนอกกรอบ ทำในสิ่งใหม่ๆ

ความน่าเบื่อในการคิดนอกกรอบ การทำในสิ่งใหม่
ๆ…

คือการถูกต่อต้านอยู่เสมอ

ความงดงามของการมีชีวิตอยู่…

อยู่ที่ความหวัง
ความใฝ่ฝัน

ความน่าเบื่อของความหวัง ความใฝ่ฝัน…
.

อยู่ที่การไม่เคยได้ทันใจเลยสักครั้ง

แล้วคุณ…เลือกที่จะอยู่กับความงดงามหรือความน่าเบื่อ…

 

"การรู้ซึ้งคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
ขอให้ความทุกข์ที่ผ่านมาแล้ว…เป็นบทเรียนอันมีค่าที่จะทำให้เราเติบโตอย่างคนที่รู้เท่าทันความทุกข์"

วายร้าย@^_^@ยายตัวยุ่ง


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s