ส.ค.ส.พระราชทาน

ส.ค.ส.พระราชทาน

                                           

ส.
ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2551 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว
ประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด และเหลน จำนวน 4 สุนัข
ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ
ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดียที

่ใช้เป็นแบบปั้นรูปสุนัขซึ่งเป็นบริวารของ
พระตรีมูรติเทพแห่งความรัก

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2550
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง
และสุนัขทรงเลี้ยง ที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก 9 สุนัข

ส.ค.ส.พระราช
ทาน ประจำปี 2549 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปักรูปคุณทองแดงที่กระเป๋
าด้านซ้าย
ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2548  งดพระราชทานเนื่องจากเกิดเหตุสึนามิ

ส.
ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2547 ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงที่
เกิดขึ้นทั่วโลก
ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544
ทรงให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2546 ทรงกล่าวถึงสุนัขทรงเลี้ยง ว่าเป็นเพื่อนที่ดี

ส.
ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2545 ทรงกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้ง ขัดแข้งขัดขากัน
และให้แก้ปัญหาโดยใช้หัว คือสมอง ควบคุมทุกส่วนของตัว รวมทั้งขา
ให้อยู่ในระเบียบ

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2544 ทรงให้ทบทวนบทเรียนจากอดีต เพื่อเตรียมตัวฟันฝ่าปัญหาในอนาคต และตั้งมั่นอยู่ในความดี และความสุจริตใจ

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2543 ทรงกล่าวถึงการเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ และให้มองโลกในแง่ดี

ส.
ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2542 ทรงให้คนไทยมีความเพียร เช่นเดียวกับพระมหาชนก
และทรงเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพี

ยงว่าเป็นทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2541 ทรงพระราชทานกำลังใจ ในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2540 ทรงกล่าวถึงพลังความคิด และให้คติในการพูด การคิด และการทำ

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2539 ทรงให้คนไทยตั้งมั่นอยู่
ในความสมดุลในการแก้ปัญหา และการประสานประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2538 ทรงให้ข้อคิดในการร่วมมือกันทำงาน เกี่ยวกับการพูด การฟัง

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2537 ทรงกล่าวถึงโครงการพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2536 ทรงเน้นเรื่องการมองปัญหาให้ชั
ดเจนและตรงจุด การมีสติ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2535 ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2534 ทรงชี้ให้คนไทยใช้ความเพียร อดทน สติ และปัญญา

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2533 ทรงให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีสติ และปัญญา

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2532 ทรงให้นิยาม 4 ประการของความสุข ว่าคือความปรารถนาดีต่อกัน ความอนุเคราะห์ ความยินดี ความสงบ

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2531 ทรงสอนให้ทุกคนคิดและทำในสิ่งที
่ดี เพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต

ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2530 พระราชทานเป็นปีแรก ทรงยังใช้คำว่า กส.9 ปรุ

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื
นนาน

ที่มา http://xmoi.tapasilo.org

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s