ข้อคิดดีๆ ของการเป็นมนุษย์

                                                          
คนสำคัญที่แท้จริง

"…
ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดี
เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่บางคนกลับมีความสนุกและดีใจ ถ้าได้เห็นครอบครัวใด
หมู่ใด สังคมใด ทะเลาะวิวาทและแตกสามัคคีกัน
แทนที่จะหาทางระงับและช่วยสมานความสามัคคี
เขากลับยุยงส่งเสริมให้เกิดมีการแบ่งพรรคแยกพวกขึ้น ให้คนเห็นว่า
ตนเป็นคนสำคัญ แท้จริงแล้วเขามีค่าเพียงถ่านไฟเท่านั้น
ธรรมดาถ่านไฟเมื่อยังร้อนอยู่ ใครเอามือจับมือก็พอง ถึงไม่มีไฟ
เอามือจับเข้าก็เปื้อนมือ คนที่จะเป็นคนสำคัญจริงๆ นั้น
ย่อมมีอัธยาศัยที่ยิ่งใหญ่ บูชาสามัคคีธรรม
ไม่ส่งเสริมการแตกสามัคคีและหาทางสมานสามัคคี
เห็นทุกคนเป็นเสมือนดังญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต
ไม่คิดแบ่งพรรคแยกพวกและมีอิสระแก่ตน
ไม่ตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสตัวร้าย ไม่ยอมให้มันกดหัว ขี่คอ ข่มเหง
และสั่งการให้ตนทำสิ่งชั่วร้ายบาปกรรมต่างๆ
ที่จะทำให้ตนและคนอื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
ซึ่งวิญญูชนทั้งหลายไม่สรรเสริญเลย
แต่พยายามยกระดับจิตใจให้อยู่เหนืออำนาจใฝ่ต่ำ คือ
พยายามละบาปชั่วทั้งหลายแล้วตั้งใจทำบุญกุศลต่างๆ เนืองนิตย์
และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ดังนี้ จึงจะชื่อว่า
เป็นคนสำคัญที่แท้จริง…ทำความดีทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

"…
ความริษยา การนินทา การใส่ร้าย มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ
แต่เป็นงานของคนมีปมด้อย และจิตใจอ่อนแอ
ผู้ที่มีจิตใจสูงและมั่นคงในคุณธรรม จะไม่มีลักษณะดังกล่าว
แต่จะมีความหนักแน่นและยุติธรรมในสิ่งทั้งปวง
จะคิดจะพูดและจะทำอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง


ความ
ลับไม่มีในโลก แม้จะเป็นความคิด คำพูด หรือการกระทำในที่ลับหลัง
ไม่มีใครรู้เห็น ไม่ว่าในเรื่องชั่วหรือเรื่องดี
ก็จะมีคนรู้หรือปรากฏออกมาเองสักวันจนได้
พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้สำรวมระวัง มิให้ทำความชั่วทั้งไตรทวาร
และทรงสอนให้ทำความดีทั้งไตรทวาร ไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือในที่แจ้ง…พึงรับฟังคำแนะนำตักเตือน 

"…
ทุกคนชอบและอยากให้คนชมสรรเสริญ ไม่ชอบและไม่อยากให้ใครตำหนิ
แม้ว่าตนจะทำผิดก็ไม่ชอบให้
ใครมาแนะนำตักเตือนการติเพื่อก่
และคำแนะนำตักเตือนไม่เคยทำให้
ใครเสียหาย แต่คำชมเชยสรรเสริญเยินยอต่างหาก
ที่ทำให้ใครต่อใครเสียผู้เสี
ยคนมามากแล้ว
สิ่งเหล่านี้เป็นโลกธรรมที่มี
อยู่คู่กับโลกมานานแล้วในโลกนี้
ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน คำสรรเสริญเยินยอนั้นเปรียบเหมื
อนน้ำหอมที่อาบศพ
จะหอมอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้น
ส่วนคำติเตียนนินทาเปรียบเสมื
อนกลิ่นเหม็นที่โชยมาตามลมแล้วก็ผ่านไป
จึงไม่ควรหลงใหลในคำสรรเสริญเยิ
นยอ และไม่ควรสยบซบเซาเพราะคำติเตียนนินทา
ถึงแม้ทำสิ่งไม่ดี ถ้าหากถูกใจเขา เขาก็สรรเสริญเยินยอได้ ถึงแม้จะทำดี
ถ้าหากไม่ชอบใจ เขาก็ติเตียนเอาได้ หลักการพิจารณา ถ้าหากเป็นคนพาล
สรรเสริญหรือนินทา อย่าไปสนใจ
แต่ถ้าหากวิญญูชนผู้ทรงศี
ลธรรมสรรเสริญหรือแนะนำตักเตือนแล้ว
พึงรับไว้พิจารณาเถิด ไม่มีความเสื่อมเสีย มีแต่ความเจริญถ่ายเดี
ยว…"


สว่างตา ด้วยแสงไฟ
 สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สรณะอื่น ไม่มี ชีวิตนี้เพื่อพระรัตนตรัย
ธรรมะสวัสดี กรุ๊ป
คลังเมล์สาระดีๆทางธรรม และทางโลกและอื่นๆอีกมากมาย เพียบ!
http://groups.google.com/group/DhammaSawasdee?hl=th

ส่งเมล์เปล่า มาสมัครได้ที่ DhammaSawasdee-subscribe@googlegroups.com
แล้วรอยืนยันจากระบบ คุณก็จะได้ร่วมปาตี้

กับธรรมะสวัสดีกรุ๊ป ทันทีเลยครับ

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "ธรรมะสวัสดี"

 หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ DhammaSawasdee@googlegroups.com

 หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ DhammaSawasdee-unsubscribe@googlegroups.com

 หากต้องการเยี่ยมชม ดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.com/group/DhammaSawasdee?hl=th 

[www[1].fm-tv.tv]แสงธรรมดา_น้องหนูกู้ชาติ.mp3 –

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s