เผย 10 สุดยอด กำหนดการ “อาเซียน” แนะ “คนไทย” ควรติดตาม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2552 14:38 น.


สำนักข่าวแห่งชาติ เผย 10
สุดยอดกำหนดการที่คนไทยควรติดตาม ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14
ในฐานะเจ้าของประเทศ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
       

       สำนักข่าวแห่งชาติ เผยการจัดทำรายการ 10
อันดับกำหนดการที่คนไทยควรติดตามในฐานะความเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 14 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 1
มีนาคม 2552 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดทำโดย นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
       
       นายวิทวัส
ได้กล่าวถึงในภาพรวม ว่า
ไทยจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากความร่วมมือด้านต่างๆ ของอาเซียน
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ภูมิภาคมีเสถียรภาพ
และสันติภาพอันเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอา
เซียน
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนและท่อง
เที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวอย่างบางส่วนที่ไทยจะได้รับ หลังการจัดประชุม
       
       ทั้งนี้ 10 กำหนดการที่คนไทยควรจับตาและติดตามใกล้ชิด มีดังนี้
       
       1.กำหนดการที่ผู้นำอาเซียน 10 ประเทศและภริยา เข้าเฝ้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ซึ่งประชาชนจะได้รับชมในรายการข่าวภาคค่ำ ในวันนั้นต่อไป
       
       2.การถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่ช่วงบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป
รายการนี้พลาดไม่ได้ เพราะคนไทยจะได้รับฟังการบรรเลงเพลงประจำอาเซียน
ซึ่งทีมคนไทย 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)
นายสำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) และ นางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)
เป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน ชื่อเพลงว่า "The ASEAN Way"
จะบรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ พร้อมนักร้องประสานเสียงคณะใหญ่
จากนั้นจะมีการนำเสนอสารคดีชุดพิเศษเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียนอย่างน่า
สนใจยิ่ง ถัดมา นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ในฐานะประธานอาเซียนจะกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
14 และจะมีการเผยแพร่ภาพข่าวออกไปทั่วโลก
       
       3.การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ในวันที่ 1 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา
08.30-11.00 น.ซึ่งงานนี้คงจะไม่มีการถ่ายทอด
เนื่องจากเป็นเวทีประชุมของผู้นำเท่านั้น หลังจากนั้น
จะมีการแถลงข่าวให้ทราบต่อไป ในที่ประชุมนี้นอกจากผู้นำรัฐบาลทั้ง 10
ประเทศแล้ว
ก็จะมีเพียงเลขาธิการอาเซียนอีกท่านเดียวเท่านั้นที่เข้าร่วมด้วย
แน่นอนว่า
ผู้นำคงจะหารือกันถึงการผลักดันกฎบัตรให้มีผลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน
มากที่สุด นอกจากนี้
ผู้นำทั้งสิบก็คงจะหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่
ในปัจจุบัน
และอาเซียนจะมีบทบาทอย่างไรในการรับมือและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์ที่ลุกลามไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้
       
       นอกจากนั้น ผู้นำอาเซียน 3 ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย จะพบกันในช่วงเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์
เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
       
       4.การลงนามในปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน
2552-2558 ของผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ซึ่งจะพูดถึงแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคง
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
เป้าหมายเพื่อการลดช่องว่างการพัฒนาในหมู่ประเทศอาเซียน
ตลอดจนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาของกลุ่มประเทศอาเซียนที่สอดคล้องตามเป้าหมาย
แห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ
ที่มุ่งลดปัญหาความยากจนและส่งเสริมประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ในชั้นนี้
ไม่ได้พูดถึงแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ เพราะเหตุว่า
แผนนี้ได้มีการรับรองโดยผู้นำไปแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13
ที่สิงคโปร์ปีที่แล้ว
       
       5.งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนที่
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในค่ำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
ซึ่งจะมีแขกผู้มีเกียรติทั้งไทยและเทศเข้าร่วมกว่า 350 คน ในงานเลี้ยงนี้
นอกจากจากโชว์ความงดงามของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันแล้ว
ผู้นำอาเซียนและคณะจะได้รับการเลี้ยงรับรองด้วยอาหารไทยหลากชนิด
รวมทั้งได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในบรรยากาศริมทะเลแบบสบายๆ
       
       6.การพบหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนภาค
ประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน
เป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อกฎบัตรอาเซียนได้มีผลใช้บังคับในช่วงที่ประเทศ
ไทยเป็นประธานอาเซียน
ไทยในฐานะเจ้าภาพได้เชิญให้ผู้แทนของกลุ่มได้มีโอกาสมาหารือกับผู้นำโดยตรง
ซึ่งเป็นการย้ำเจตนารมณ์ที่จะให้กฎบัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียนอย่างแท้
จริง
       
       7.การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ
ในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งรัฐมนตรีทั้ง 10 ประเทศจะสวมหมวก 2
ใบ ใบหนึ่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แต่ในอีกใบหนึ่งในฐานะที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนซึ่งเป็นโครงสร้าง
ใหม่ในกฎบัตรอาเซียนที่กำหนดให้มีที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานระหว่างที่
ประชุมคณะมนตรีทั้งสามประชาคม ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคง
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
       
       สำหรับการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้
สอดคล้องตามเสาหลักที่ 2 เกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
ซึ่งที่ประชุมนี้จะได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประเด็นด้าน
การค้าการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่โลกประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ
       
       8.ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
จะได้รับฟังรายงานฉบับแรกของคณะทำงานยกร่างกฎกติกาเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษย
ชนอาเซียน
ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานมีความตั้งใจที่จะเห็นการจัดตั้งกลไก
สิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นผลสำเร็จ
ก่อนที่ไทยจะมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้กับประเทศเวียดนามในปลายปี 2552
นี้ นอกจากนี้ คณะทำงานว่าด้วย
นิติฐานะของอาเซียนซึ่งก็อยู่ภายใต้การเป็นประธานของไทยเช่นเดียวกันซึ่งมี
หน้าที่ยกร่างกฎกติกาทั้งหลายที่จะใช้ในการที่อาเซียนมีนิติฐานะรวมทั้งกลไก
ในการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ
ก็จะได้เสนอร่างรายงานฉบับแรกต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้
รัฐมนตรีต่างประเทศก็จะได้ให้ข้อคิดเห็นและมอบหมายแนวนโยบายให้คณะทำงานทั้ง
สองรับไปดำเนินการต่อไป
       
       9.การพบหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำภาคธุรกิจ (ASEAN Business
Advisory Council-ABAC)
ซึ่งถือเป็นวาระประจำของการประชุมสุดยอดอาเซียนทุกครั้ง ทั้งนี้
การพบกันในช่วงเวลาเช่นนี้นับว่ามีความสำคัญมาก
เพราะผู้นำภาคธุรกิจคงจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้นำรัฐบาลอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ ในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและหารือกันเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขต่างๆ
ที่ควรจะต้องทำต่อไป
ผู้นำภาคธุรกิจอาเซียนที่จะเข้าร่วมหารือในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน
       
       10.การถ่ายทอดสดพิธีแถลงข่าวโดยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะประธาน
อาเซียนในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม
หลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งทุกท่านจะได้รับทราบถึงผลการประชุมสุดยอด
อาเซียนในประเด็นสำคัญๆ ทั้งหมด
และผลการประชุมนี้ก็จะได้รับการถ่ายทอดออกไปทั่วโลก
ซึ่งเชื่อมั่นว่าการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 นี้
จะประสบผลการสำเร็จ
เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนและประชาชนอาเซียนอย่างแท้จริง
       
       คงต้องติดตามกันต่อไปว่า สุดยอดกำหนดการทั้งหมด
คนไทยจะสามารถร่วมแรงใจกันทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ได้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะถือ เป็นหน้า เป็นตา
และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจประวัติศาสตร์เพื่อชาติในครั้งนี้

แหล่งข้อมูลอ้างอิงคลิกที่นี่เวบผู้จัดการออนไลน์

www.manager.co.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s