ความจริงของชีวิตที่ต้อง..พินิจ..พิจารณา

      สมบัติเป็นของกลางสำหรับโลก ไม่
ใช่ของใครทั้งนั้น ใครเกิดมามีบุญมาก ก็ได้ครองสมบัติ นานหน่อย
คนมีบุญน้อย ก็ได้ครองสมบัติน้อยหน่อย แต่จะครองนานหรือไม่นาน
ผลสุดท้ายก็จะต้อง ทอดทิ้งสมบัติไปด้วยกันทั้งนั้น
ยังไม่เห็นมีท่านผู้ใดจะอยู่ครองสมบัติอยู่ค้ำโลกได้สักคนเดียว
แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกอุของโลกทั้งสาม
ยังต้องเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเลย จึงไม่จำต้อง กล่าวถึงพวกเรา ๆ
ที่ยังมีกิเลสหนา ปัญญาหยาบอยู่ เรื่องสมบัติมันเป็นของคู่กันกับวิบัติ
เมื่อไม่มีสมบัติ จะไปเอาวิบัติมาจากไหนเล่า ฉะนั้น คนที่มีสมบัติมาก เช่น
มีข้าวของ เงินทองมาก มีลูกเมีย ญาติพี่น้องมาก ก็จะต้องร้องไห้มากกว่าเขา
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค จึงตรัสเตือนให้พุทธบริษัท หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาเนือง ๆ ทุก ๆ วันว่า

สพฺเพหิ ปิเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ อภิณฺหํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ

แปล
ความว่า พุทธบริษัทควรใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เป็นนิจว่า " เรา
จะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น " มิวันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน
ถึงมันไม่จากเราไป เราก็จะต้องจากมัน ฯ จึงไม่ควรจะประมาทลืมตัว ฯ

 

ภาพประกอบจาก

ธรรมเทศนาโดยท่านพระครูโชติญาณ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s