เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปี.ณ.วัดวนบุพผาราม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

    เชิญสาธุชนผู้สนใจเข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปี
สั่งสมกุศลบารมีให้กับชีวิต "ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญ

ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ได้ตอบแทนบุญคุณ บิดา- มารดา"

พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าุ่อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ณ.วัดวนบุพผาราม  ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
กิจกรรมในงานผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล๕ศีล ๘  บำเพ็ญทานสวดมนต์ไหว้พระ
ฟังธรรม เจริญสมถ วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อชำระกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมของวัดเป็นป่าธรรมชาติ  ห้อมล้อมด้วยป่าไม้และภููเขา
อากาศสดชื่นบริสุทธิ์ เหมาะแก่การอบรมขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรม ศีล
สมาธิ ปัญญา มีคณาจารย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส มาให้ความรู้ตลอดงาน
    ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นต้องการบริจาค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามกำลังศรัทธา ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นผู้เข้าร่วมงานอบรมธรรม
ต้องเตรี
ยมไปเอง การแต่งกายใช้ชุดขาว หรือชุดสุภาพ โอกาสนี้
จึงบอกข่าวมายังท่านผู้สนใจไปร่วมงานกันได้ตามวันเวลาดังกล่าว
จะเข้าร่วมกี่วันก็ได้  ตามแต่ความพร้อมและความสะดวก


ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดวนบุพผาราม บ้านจำไก่  ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้

จ.พะเยา ..โทร..๐๘๙๕๒๗๘๗๗๕  " ผู้ประพฤติเป็นธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข"

 

หีฺํนํ ธมฺมํ  นเสเวยฺย

ปทมาเทน น สํวเส

มิจฉาทิฏฐึ นเสเวยฺย

นสิยา โลกวฑฺโนฯ

อย่าประพฤติสิ่งเลวทราม

อย่าอยู่ด้วยความประมาท

อย่ายึดถือความเห็นผิด

อย่าทำตนเป็นคนรกโลก

Do not follow mean things.

Do not live in heedlessness.

Do not embrace false views.

Do not be a ‘ worid-uphoder’ .

พุทธวจนะจากธรรมบท

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s