ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน"ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ"ครั้งที่๓๓

วันอาทิตย์ที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๕๒ จะเข้าร่วมงาน“ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ”ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวอโศก ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะจัดขึ้นที่พุทธสถานศรีษะอโศก ต.กระแซง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

แต่ปีนี้มีเหตุปัจจัยต้องย้ายไปจัดกันที่ พุทธสถานราชธานีอโศก บ้านคำกลาง ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี..ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวชุมชนดำเนินชีวิตด้วยวิถีของชาวพุทธ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเป็น รูปธรรม เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยธรรมะ คือ มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา

พึ่งพา อาศัยกันและกันแบบพี่น้อง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ทุกคนที่อยู่ในชุมชนใช้หลักของ”สาธารณโภคี” คือการกิน การใช้ เป็นของส่วนกลาง ทุกคนทำงานโดยไม่มีเงินเดือน ที่สำคัญคนในชุมชมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่มีศีล อย่างต่ำมีศีล ๕

ทานอาหารมังสวิรัติ ไม่มีคนติดอบายมุข ใช้หลักการพึ่งพาตนเอง ด้วยการทำอาชีพที่สำคัญ เช่น กสิกรรมไร้สารพิษ การค้าในระบบบุญนิยม การศึกษาบุญนิยม การสื่อสารบุญนิยม ซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ถือว่า

เป็นองค์ความรู้ ที่มีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกให้กับชีวิต เป็นนวัตกรรมใหม่

ที่ยังไม่มีในโลก ที่ผู้คนมากมายมาอยู่รวมกันมากๆแล้วทุกคนล้วนแต่มีการฝึกฝนตนเอง มีการลดละส่วนเกินของชีวิต การกิน อยู่หลับนอน ที่เคยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย จนหลายคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จากคนที่เคย

ติดอบายมุข ติดยึดอยุ่กับกามคุณ โลกธรรม มาเป็นคน ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ลงได้ไปตามลำดับ ด้วยการประพฤติตามหลัก จรณ ๑๕ จนเกิดวิชชา และวิมุติหลุดพ้นจากกิเลสอย่างหยาบๆ อย่างกลางๆ จนเกิดก่้อเป็นชุมชนสังคมของคนมีศีล เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเท่าที่ตัวผู้เขียนเองได้ไปสัมผัส ศึกษาเรียนรู้ ใช้ชีวิตอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้เมื่อปี ๔๗ เป็นเวลา ๒ เดือนจนได้บทสรุปให้แก่ตนเองว่า “การแก้ปัญหาใดๆ ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ต้องให้ความสำคัญกับคน

ต้องร่วมกันสร้างคน ให้คนมีคุณธรรม มีความดี มีกุศลแท้ในตน ซึ่งหลักการบุญนิยมของชาวอโศกที่ผู้เขียน

เข้าใจและยังได้เพียรพยายามฝึกฝนตามนี้ จะเป็นทางออกให้แก่คนไทย สังคมไทยและสังคมโลกได้ เพราะทุกวันนี้หลักการทุนนิยมกำลังล่มสลาย ช่วยให้คนในโลกอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้..โอกาสนี้ผู้้เขียนจึงมีความเห็นว่า

น่าจะชวนท่านสมาชิกที่สนใจไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่นั่น คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยตามสมควร นอกจากจะมีงานอบรมธรรมะแล้วปีนี้ทางคณะผู้จัดยังได้ผนวกเอา “งานเพื่อฟ้าดิน”ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการเกษตร

ธรรมชาติไว้ในงานนี้ด้วย ซึ่งปกติทุกปีงานเพื่อฟ้าดินจะจัดช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นเวลา ๓วัน ซึ่งปีนี้ถือว่า

เป็นความโชคดีที่ผู้ไปร่วมจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์อันเป็นสาระแท้ให้แก่ชีวิตกัน.. พบกันตามวันเวลา

และสถานที่ดังกล่าว..โดยผู้ร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ..ธรรมรักษา..

ติดต่อสอบถามได้ที่ พุทธสถานราชอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สถานที่อยู่ติดแม่น้ำมูล สะอาด สงบ ร่มรื่น กว้างขวาง บนเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่

โทรศัพท์.086 -4608432-3

( ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ อยู่ที่การได้ช่วยมนุษย์ด้วยกัน )

( พ่อท่านสมณโพธิรักษ์ )

ติดตามการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อมวลมนุษยชาติคลิกที่รูปทีวี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s