อาหารมังสวิรัติกับพระพุทธศาสนา

 

 

ใน พระสูตรของพุทธศาสนามหายาน เล่าว่า"
.."สมัยหนึ่ง..องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลาย
พระองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชความว่า..

 


"
บุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์
อีกทั้งยังชี้นำส่งเสรืมให้หมู่ชนทั้งหลาย หยุดฆ่า
หยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่น
บุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวงและพร้อมบริบูรณ์ด้วยอานิสงส์
(ประโยชน์ที่พึงมีพึงได้)ทั้ง๑๐ ประการได้แก่..

๑.เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ(ผู้มีใจสูง) พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย.

๒.จิตอันเป็นเมตตา

ย่อมบังเกิดขึ้น.
๓.สามารถตัดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้.

๔.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียน ร่างกาย.

๕.มีอายุมั่นขัวญยืน.

๖.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด.

๗.ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งดีงามเป็นศิริมงคล.

๘.ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน.

๙.สามารถดำรงอยู่ในกระแสนิพพานไม่พลัดหลง ตกลงสู่อบายภูมิ.

๑๐.ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้จิตวิญญาณจะมุ่งสู่คติภพ."
อาตมาฉันอาหารมังวิรัติมาได้๙ปีติดต่อกันได้บทสรุปที่แน่นอนให้แก่ตัวเองว่า
"อาหารมังสวิรัตให้ผลดีเห็นได้ชัดคือ.๑เรื่องเศรษฐกิจเพราะพืชผักผลไม้ข้าว
ถั่วงาราคาไม่แพงเหมือนเนื้อสัตว์.๒เรื่องสุขภาพดีแข็งแรงทำงานได้ทั้งวัน
ไม่มีปํญหาใดๆ.๓จิตใจและอารมณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีความรักความ
ปรารถนาดีต่อผู้อืนยิ่งๆขึ้น.ฉนั้นอาหารมังสวิรัติจึงมีประโยชน์ทั้งทางโลก
และทางธรรมอย่างยิ่ง.

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s