“บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานปฏิบัติธรรม

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมอำเภอเดชอุดม

วัดป่าบ้านแก้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญชวน! พุทธศาสนิกชน ญาติธรรมในทางจิต กัลยาณมิตรในทางธรรมทุกๆท่าน ร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชีพุทธ และงานประเพณี”บุญกุ้มข้าวใหญ่” ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนาและเป็นการสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อนุชนรุ่นหลังจักต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป

ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

“บุญกุ้มข้าวใหญ่”เป็นบุญประเพณีที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าว ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน นอกจากนี้เป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนา

และประกาศว่าชุมชนเรา คือพื้นที่เกษตรกรรม เมล็ดข้าวเปลือกแต่ละเมล็ด จากน้ำพักน้ำแรงของชาวนาที่จะนำมากองรวม(กุ้มข้าว)เพื่อประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่

๒๙-๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ คือต้นทุนชีวิตอันจะก่อเป็นพลังที่จะใช้ต่อสู้ในปีต่อไปของชาวนา จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัท ร่วมทำบุญด้วยข้าวเปลือก หรือปัจจัยในพิธี

“บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานปฏิบัติธรรม” ดังกล่าวนี้

ด้วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ปกปักรักษาให้ท่านมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยกำลังกาย ความรู้ ความดีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ พระพุทธศานา และพระมหากษัตริย์ ตลอดกาลนานเทอญ

(สาธุชนผู้มีศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ อาหาร ตั้งโรงทานมังสวิรัติ

ติดต่อได้ที่ โทรฯ๐๘๖-๒๔๕๔๖๘๘,๐๔๕-๒๓๔๐๑๑)

“ทำดี อย่าท้อ”

“ถ้าเราทำกรรมดี ทำต่อไปอย่าไปท้อว่าทำดีเท่าไหร่ ไม่เห็นได้อะไรเลย หารู้ไม่ว่าต่อไปนะ ไม่แน่บางทีภายในวินาทีเดียวก็ได้แล้ว”

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ชาวพุทธ แขวงห้วยขวาง เขตพญาไท ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘)

ขอบคุณภาพจาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s