รวมใจให้แผ่นดินและร่วมใจพิทักษ์ กรุงเทพฯ ไม่ให้เป็นทะเลเพลิง

www.spt-th.com

แถลงการณ์ สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง 
รวมใจให้แผ่นดินและร่วมใจพิทักษ์ กรุงเทพฯ ไม่ให้เป็นทะเลเพลิง
———————

    โดยที่ปรากฎชัดเจนจากการรณรงค์ผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของคน
เสื้อแดงว่า จะระดมประชาชนจากต่างจังหวัด 1 ล้านคน
และเอาน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาคนละลิตรเพื่อเผากรุงเทพฯ ให้เป็นทะเลเพลิง
และล่าสุด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวผ่านวิดีโอลิ้งค์ว่า
ถ้าถูกยึดทรัพย์และไม่ได้รับนิรโทษกรรมจะ เละแน่
ซึ่งเป็นการแสดงอาณัติสัญญาณในการก่อความรุนแรงถึงขนาดที่ เรียกว่าปิดล้อม
กรุงเทพฯ ก่อวินาศกรรมและเผาให้เป็นทะเลเพลิง


   
และเป็นที่ปรากฏชัดเจนเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลผสมที่มีนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เพิกเฉยละเลยในการป้องกันกรุงเทพมหา นคร
ในการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์และความปลอดภัยของประชาชน
การแสดงออกของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
ส่อให้เห็นว่ายึดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นใน บ้านเมือง
ก่อนจึงจะดำเนินการตามหน้าที่ ทั้ง ๆ ที่มีหน้าที่ป้องกันและขัดขวาง
ไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้น


   
ทั้งด้านผู้ก่อความรุนแรงและด้านของรัฐบาลประกอบกันเข้าแล้วเห็น ได้ชัดเจน
ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ที่อาจทำให้กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้สถาปนามา 228 ปี
แล้วเสี่ยงต่อการที่ต้องตกอยู่ในทะเลเพลิง


    จากการติดตามข่าวสารของสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
พบว่าในขณะนี้กำลังมีการปลุกระดมประชาชนและเตรียมแผนการขนประชาชน จากต่าง
จังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ในหลายพื้นที่เป็นจำนวนมาก
มีการเตรียมขวดและถุงสำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิง
มีการเตรียมทำระเบิดและยังมีข่าวการขนอาวุธจากชายแดนกัมพูชาเข้า กรุงเทพฯ
นอกจากนั้นยังมีข่าวการระดมกองกำลังต่างด้าวและกองกำลัง ที่ถูกจัดตั้งขึ้น
เข้ากรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ล่าสุดได้พบว่ามีแผนการที่จะปิดล้อมกรุงเทพฯ
โดยสร้างสถานการณ์ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทุกทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ
และจะมีการเผาสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่งตามที่มีการประกาศไว้
รวมทั้งได้พบแผนการตัดน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ก่อนปฏิบัติการด้วย
นับเป็นภัยอันตรายร้ายแรงที่ใกล้ถึงตัวเต็มที


    ดังนั้นสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในนามขององค์กรผู้แทนของภาคประชาชน
จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดมาเผา ทำลายกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงเทพมหานครเป็นอันขาด
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นนครหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยจะต้อง
ดำรงอยู่ ต่อไป แต่ในเมื่อตั้งความหวังและพึ่งอาศัยรัฐบาลไม่ได้
สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศ
ทุกหมู่ เหล่า โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นข้าราชกา ร
ทหาร ตำรวจ หรือประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมใจกันจัดกลุ่มป้องกันตนเอง
ป้องกันชุมชนของตนเอง และขัดขวางไม่ให้ผู้ใดมาเผาหรือทำลายไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือหัวเมืองสำคัญ ๆ อาทิ
เชียงใหม่ อุดรธานี เป็นต้นและเพื่อการนี้ สมัชชาประชาชนแห่งประเทศ
ไทยขอทำความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ให้
อำนาจประชาชนในการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยอันตราย
และให้สิทธิ์ในการใช้อาวุธและอื่น ๆ เพื่อป้องกันตนเองด้วย


    เนื่องจากสถานการณ์ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ
ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้คน ไทยทุกหมู่เหล่ามีความรักสามัคคี ปกป้องชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ พิทักษ์ชุมชนและทรัพย์สินของตนเอง
พร้อมชีวิตครอบครัวและบุตรหลาน ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
และเตรียมความพร้อมในที่ตั้ง
และพร้อมที่จะออกมาแสดงพลังแผ่นดินร่วมกันได้ทันทีที่สถานการณ์จำ เป็น.


   
                        สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
   
                          นายไชยวัฒน์  สินสุวงศ์

               
                     เลขาธิการ       

                       
      23 กุมภาพันธ์ 2553  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s