ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล

ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล  สมทบกองทุน
ภิกษุสงฆ์อาพาธ  กลุ่มธุดงค์รวม      ทอด  ณ.  วัดวนบุพผาราม  บ้านจำไก่ 
ตำบลสันโค้ง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

วันที่  ๑๗ ๑๘  กรกฎาคม 
๒๕๕๓

                  ด้วยคณะสงฆ์  คณะกรรมการ 
ทายก-ทายิกาและญาติธรรมสายบุญกลุ่มธุดงค์รวม ได้กำหนดจัดงานทำบุญ
ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุน  ภิกษุอาพาธ ที่วัดวนบุพผารามขึ้น 
เพื่อถวายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ
ชีวิต
อาจไม่ยาวนาน
ไม่ มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้
จะตื่นหรือเปล่า  มองวันนี้ ทำวันนี้ มี
ความสุขกับทุกวินาทีนี้ ….. ที่ยังหายใจอยู่ดีกว่า
 เวลามีพอเสมอสำหรับความสุข
. ที่
ทุกท่านจะร่วมสร้างบุญบารมีกับพระสงฆ์กลุ่มธุดงค์รวม
พร้อม
ให้การสนับสนุนญาติธรรม
เกิดความมั่นใจในการเข้ามาบวชและเข้ามาประกอบศาสนพิธีสำคัญทางศาสนา 
จนเกิดความมั่นคงในการประพฤติ ปฏิบัติธรรม
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 

                 จึงขอเรียนเชิญพุทธบริษัท
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพระภิกษุอาพาธกับกลุ่มธุดงค์
รวม  ในวัน  เวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

                 ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
จงปกป้องคุ้มครองคณะพุทธบริษัทที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ 
จงประสบในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  เทอญ
 

 

    หากท่านผู้มีจิตศรัทธา ไม่สะดวกในการเดินทางไปที่วัดฯ

หรือสถานที่ตั้งกองผ้าป่าฯในวัน เวลาดังกล่าว

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ สาขา จังหวัดตาก

ชื่อบัญชี สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ (เงินผ้าป่า)

เลขที่บัญชี ๖๐๓ – ๑ – ๗๙๕๘๑ – ๗

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ จ. ตาก โทร.๐๕๕-๕๑๓๓๕๓,๐๘๑-๖๐๔๔๙๐๓ 

อ. บึงกาฬ จ.หนองคาย ๐๔๒-๔๙๒๑๗๙,๐๘๑-๓๖๙๔๐๕๔

จ. อุบลราชธานี ๐๔๕-๒๓๔๐๑๑,๐๘๖-๒๔๕๔๖๘๘

จ. พะเยา    ๐๘๙-๕๒๗๘๗๗๕

จ. บุรีรัมย์    ๐๘๑-๙๗๗๑๒๗๓

 จ.ศรีสะเกษ ๐๘๔-๗๘๕๕๕๗๐

 Email..watphanlam@gmail.com

          watmaster08@ gmail.com

 

ภิกษุทั้งหลาย :พวกเธอบัดนี้ไม่มีมารดาไม่มีบิดาแล้ว
ถ้าพวกเธอไม่รักษาพยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาล: ภิกษุทั้งหลาย
:ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเรา

ขอให้ผู้นั้นปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิดเท่ากับได้ปฏิบัติบำรุงเรา(พุทธ
พจน์)

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  17  กรกฎาคม  2553 

              เวลา  08.00 น.  ตั้งกองผ้าป่ามหากุศล

              เวลา  09.00 น.  ฟังพระธรรมเทศนาก่อนฉัน

              เวลา  10.00 น.  ถวายภัตตาหาร

              เวลา  17.30 น.  พัฒนาจิต
ทำวัตรสวดมนต์-ฟังเทศน์ฉลองกองผ้าป่า

วันอาทิตย์ที่  18  กรกฎาคม  2553

              เวลา  07.30 น.  ร่วมทำบุญตักบาตร

              เวลา  09.00 น. 
ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพระภิกษุอาพาธ

              เวลา  09.40 น.  ฟังธรรมอนุโมทนากองผ้าป่า
โดยประธานสงฆ์ธุดงค์รวม

              – ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์-สามเณร

              –
สาธุชนที่ไปร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร..เป็นอันเสร็จพิธี

 

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระอธิการทาน  อินทญาโณ  เจ้าอาวาสวัดมะค่าใต้ จ. บุรีรัมย์ 
ประธานที่ปรึกษา

พระครูสิริคุณาภรณ์   เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ   จ. พะเยา     
ประธาน

หลวงพ่อลักษณ์  จตฺตมโล   ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ จ.ตาก 
รองประธาน

 

เหรัญญิกฝ่ายสงฆ์

พระอธิการสมบัติ  สทฺธมฺโม           เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านแก้ง 

แม่ชีพัชรพสิฏฐ์   สุวรรณศิลป์        ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ

 

 

คณะกรรมการฝ่าย
ฆราวาส

พ่อหลวงสวน  แสนเมือง   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านจำไก่   
ประธาน

นายไสว  ทองปัญญา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2  บ้านแก้ง         
รองประธาน

คุณนุชนาถ    สมบูรณ์                                                 รอง
ประธาน

 

คณะกรรมการ

นายสำลี   พรมโสภา

นายแดง   พลภักดิ์

นายบรรจง   ถนอมวงค์

นายทวี    ยาโล

นายเลียง   สิทธิจินดา

นางอรจันทร์  ประทุมเวียง

นายทองใส   คำมี

คุณฤทัย   แก้วรอด

คุณวรณี   เศรษฐนารักษ์

คุณมนตรี   แววนกยูง

คุณแสวง  ยารัมย์

คุณมณทา   เรืองชัย

คุณคำสี   ทองเถาว์

คุณบุญถึง   แพงคำฮ้อย

คุณศุภชัย   สุวรรณทา

คุณประเทือง   นามวงศ์

คุณบุญห่วง   รุ่งเรื่อง

คุณประสิทธิ์  สุจิตรา

ธรรมรักษา


ขอบคุณข้อมูลจากเวบโกทูโนว์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s